गाँधी’ हो या ‘ग़ालिब’ हो | नज़्म | साहिर लुधियानवी

Play Video

गाँधी’ हो या ‘ग़ालिब’ हो | नज़्म | साहिर लुधियानवी